Verksteder in Bergen

1
Nordnes Verksteder
Nordnes Verksteder

Industrihuset ligger ved Puddefjordsbroen like ved Nygårdshøyden. Vi synes vi ligger perfekt til med tanke på tilgjengelighet, bussforbindelser, at vi hol

targeting to 473 users

Fixbil
Fixbil

Fixbil er en heleid verkstedskjede med 7 verksteder, og 2 dekksenter sentralt plassert i Bergen

categories: Automotive, Repair Service

targeting to 1,613 users

Bergen Arkitekthøgskole - BAS
Bergen Arkitekthøgskole - BAS

”Målet er å gje den nye arkitekten kunnskap om samfunn, individ og miljø, og å oppøva kvar einskild deira personlege evner til skapande klårgjering og visu

categories: Education, College & University

targeting to 410 users

Education in Trondheim (36)Automotive in Bergen (16)Automotive in Norway (310)Education in Drammen (21)Automotive in Fredrikstad (7)Repair service in Norway (42)Education in Bergen (51)Automotive in Drammen (11)Education in Oslo (165)Education in Fredrikstad (5)Automotive in Oslo (24)Automotive in Trondheim (14)Repair service in Trondheim (2)Repair service in Oslo (3)Repair service in Bergen (7)