Verksteder in Bergen

1
Nordnes Verksteder
Nordnes Verksteder

Industrihuset ligger ved Puddefjordsbroen like ved Nygårdshøyden. Vi synes vi ligger perfekt til med tanke på tilgjengelighet, bussforbindelser, at vi hol

targeting to 473 users

Fixbil
Fixbil

Fixbil er en heleid verkstedskjede med 7 verksteder, og 2 dekksenter sentralt plassert i Bergen

categories: Automotive, Repair Service

targeting to 1,613 users

Bergen Arkitekthøgskole - BAS
Bergen Arkitekthøgskole - BAS

”Målet er å gje den nye arkitekten kunnskap om samfunn, individ og miljø, og å oppøva kvar einskild deira personlege evner til skapande klårgjering og visu

categories: Education, College & University

targeting to 410 users

Education in Trondheim (36)Repair service in Bergen (7)Automotive in Drammen (11)Automotive in Norway (310)Automotive in Bergen (16)Education in Norway (535)Education in Bergen (51)Repair service in Norway (42)Repair service in Trondheim (2)Education in Oslo (165)Automotive in Oslo (24)Automotive in Fredrikstad (7)Education in Drammen (21)Automotive in Trondheim (14)Education in Fredrikstad (5)